Disclaimer

Gooiland Elektro B.V. is een geregistreerd handelsmerk van Gooiland Elektro B.V.

Vrijstelling van aansprakelijkheid

Gooiland Elektro B.V. (en/of verwante bedrijven, medewerkers en vennoten) is niet aansprakelijk voor de correctheid, compleetheid en actualiteit van de informatie die op deze website verstrekt wordt. Gooiland Elektro B.V. zal niet verantwoordelijk zijn voor schade als gevolg van het gebruik of niet-gebruik van deze website. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor de inhoud van websites van derde partijen die naar deze website doorverwijzen en die informatie bevatten waarvoor de derde partijen verantwoordelijk zijn.

Gooiland Elektro B.V. verklaart dat zij geen invloed heeft op huidig of toekomstig ontwerp van de inhoud of copyright van websites waarnaar verwezen wordt. Hierbij dissocieert Gooiland Elektro B.V. zich uitdrukkelijk van de inhoud van websites die doorverwijzen naar onze website en na doorverwijzing veranderd zijn. Informatie over twijfelachtige inhoud waarnaar wordt doorverwezen vanaf deze website is welkom via info@gooiland-elektro.nl

De software, documenten, informatie en materialen in deze publicatie zijn in hun huidige staat aangeboden, zonder enige vorm van garantie, uitdrukkelijk of impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of niet-inbreuk. De inhoud van deze publicatie zou technische onnauwkeurigheden of typografische fouten kunnen bevatten. Sommige van de bronnen op deze website worden onderhouden door een derde partij. Omdat Gooiland Elektro B.V. geen controle heeft over deze activiteiten, kan zij niet verantwoordelijk gehouden worden voor de accuraatheid en betrouwbaarheid van de inhoud van deze websites.

Gooiland Elektro B.V. kan niet garanderen dat deze website, de verschillende diensten die via deze website geleverd worden, en informatie, software of ander materiaal dat van deze website gedownload wordt, ononderbroken, foutloos en vrij van virussen of ander schadelijke componenten is. In geen geval zal Gooiland Elektro B.V. aansprakelijk zijn voor directe, indirecte, speciale, incidentele, economische- of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van of het onvermogen om de inhoud te gebruiken, zelfs indien geadviseerd over de mogelijkheid van dergelijke schade.

www.gooiland-elektro.com maakt gebruik van cookies. Deze cookies worden ingezet voor een optimale gebruikerservaring en het bijhouden van bezoekersstatistieken.